Ook weinig fijnstof verhoogd kanker kans

fijnstofVandaag is een artikel gepubliceerd in de Lancet Oncology waarin wordt geconcludeerd dat fijnstof ook in lagere concentraties een duidelijk verhoogd risico geeft op longkanker. Dier verhoogde kans treedt ook al op bij waarden die beduidend lager zijn dan de huidige richtlijnen van de Europese landen. Er was in feite geen waarde waarbij het risico niet aanwezig was. Bij elke waarde was er wel een verhoging op het krijgen van longkanker.

En dat is zorgwekkend. We weten al veel langer dan het aantal nieuwe kanker gevallen per 100.000 inwoners nog steeds stijgt. Natuurlijk worden de overlevingskansen groter door betere medicatie, maar waar de meeste winst is te boeken is in het voorkomen van nieuwe gevallen. Dat is ook wat burgers willen.

Talloze publicaties laten zien dat onze leefomgeving in rap tempo verslechterd, dit is het zoveelste onderzoek. Echter tot op heden heeft dat niet geresulteerd in werkelijke actie. De economische belangen blijven we boven onze gezondheidsbelangen stellen. En met ‘we’ worden vooral de beleidsbepalende personen en instanties bedoel. De gewone burger zou er waarschijnlijk wat voor over hebben om gezonder te worden, later ziek te worden of om geen verhoogde risico’s te lopen op longkanker. Het is nauwelijks te verwachten dat dit onderzoek de huidige trend gaat stoppen. Dagelijks worden besluiten genomen die recht ingaan tegen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Maar vervolgens zijn we wel heel verbaasd dat de zorgkosten oplopen. En proberen beleidsmakers de burgers ervan te overtuigen dat dat vooral komt door hun eigen slechte levensstijl. Overheden zouden eens moeten beginnen met zelf het goede voorbeeld te geven en economische belangen ondergeschikt te maken aan onze gezondheidsbelangen. Onderzoeken genoeg die dat beleid kunnen ondersteunen. Evidence based politics zou dat zijn.

 

Bron:

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract