Korter leven door luchtvervuiling

vervuiling 1In China is onderzoek gedaan naar het effect van steenkoolverbranding op de levensverwachting. Het zal niemand verbazen dat dit een negatief effect heeft. Mensen in Noord China, waar veel steenkoolverbranding is, hebben gemiddeld 5,5 jaar minder te leven. De concentraties zijn lager dan in de Westerse landen, maar zeker niet lager dan de grote steden in de landen in opkomst zoals Pakistan en India. Het verklaart mogelijk waarom de levensverwachting van Chinezen achterblijft bij de economische groei die het land doormaakt. In China is levensverwachting nog niet zo sterk gekoppeld aan de technologische mogelijkheden van de geneeskunde. Daardoor is levensverwachting daar nog vrij aardig te koppelen aan werkelijke winst in gezondheid en niet een effect van medicatie en operaties.

Maar uiteraard blijven de gassen die vrijkomen bij steenkoolverbranding niet boven China hangen. Die gaan de hele wereld over, waarbij duidelijk wordt dat de (afgesloten) ruimte van onze wereld steeds verder vervuild en die vervuiling uiteindelijk iedereen raakt in zijn of haar gezondheid. Het is aannemelijk dat dat proces allang gaande is, alleen meten en onderzoeken we het niet. Verder is het nauwelijks mogelijk juist omdat de verspreiding van toxische stoffen wereldwijd aanwezig is en echt schone vergelijkingsplaatsen nauwelijks te vinden zijn.

Ook de auteurs spreken van een zorgelijke situatie, waarbij zij de hoop uitspreken dat de politiek een balans zal vinden tussen economische vooruitgang en gezondheid. Tot nu toe is dat de politiek eenvoudig weg niet gelukt.

Bron:

http://www.pnas.org/content/early/2013/07/03/1300018110.full.pdf+html?sid=507a9b74-9398-4e76-8320-b268c38fc541