De provinciegelden

De Provincies hebben enkele jaren geleden vele miljarden verdiend met het verkopen van hun energieaandelen. De totale hoeveelheid overstijgt ruim de 6 miljard die binnenkort door de landelijke overheid moet worden bezuinigd.

Diezelfde landelijke overheid heeft een lijn uitgezet om de economie op orde te krijgen. Daar valt veel over te zeggen, maar uiteindelijk is die keus leidend voor beleid. Er dient te worden bezuinigd en er kan geen sprake zijn van extra investeringen in de economie met een verder oplopend tekort boven de 3% norm. Dan is het onbegrijpelijk dat een provinciale overheid tegen dat beleid in wel vele miljarden wil gaan uitgeven om de economie te stimuleren.

Wie is er in dit land nu de baas? Daarnaast is het wonderlijk dat er kennelijk onderdelen van de Nederlandse maatschappij zijn die grote hoeveelheden geld hebben en dat diezelfde gelden niet worden aangewend om een landelijk probleem op te lossen. Vergelijk het met een bedrijf. Binnen een bedrijf zijn enkele winstgevende afdelingen. Zij maken enkele miljoenen winst. Echter het bedrijf als totaal maakt verlies en staat op de rand van faillissement. Dan zal het niet zo zijn dat er een faillissement komt, terwijl enkele afdelingen nog miljoenen in kas hebben. Nee alles wordt aangewend om het bedrijf als geheel er bovenop te helpen.

En zo zou het ook op landelijk provinciaal en gemeentelijk niveau moeten gaan. Samen zul je er tegenaan moeten en allemaal hetzelfde beleid uitvoeren met de zelfde uitgangspunten. En die zijn helder, bezuinigen, bezuinigen.

Het valt aan de burger niet uit te leggen dat er vele miljarden op de Provinciale rekeningen staan, maar de burger een volgende bezuinigingsslag krijgt te verwerken. Terwijl de 6 miljard al beschikbaar is! Maar die wordt aangewend voor allerlei projecten, zoals onder andere het aanleggen van een speeltuin, het opknappen van een fontein en ga maar door. Iedereen die een plan heeft kan het indienen.

In tijden van crisis ga je terug naar de basis en de kernbehoeften. De Provincies hebben kennelijk nog geen last van de crisis en kunnen nog miljarden uitgeven. Haaks op het overheidsbeleid.