Kinderen aan de bloeddruk medicijnen??

Armere kinderen hebben vaker te hoge bloeddruk

Uit een onderzoek van het VU Medisch Centrum is gebleken dat kinderen uit de lagere socio economische klasse een veel hogere kans hebben op te hoge bloeddruk op kinderleeftijd. Volgens de onderzoekers ligt dat aan het lagere geboortegewicht, een kortere periode van borstvoeding en een grotere lichaamsomvang wat bij kinderen in deze groep vaker wordt gezien. Ook als ouders financieel moeilijk rond kunnen komen hebben de kinderen vaker een te hoge bloeddruk. Het onderzoek werd gedaan bij kinderen van 5-6 jaar oud.

En de oplossing? Vroeger ingrijpen en bijsturen. En hoe doen we dat in de geneeskunde? Vrijwel altijd met medicatie. Het gaat betekenen dat nog meer kinderen op een nog jongere leeftijd aan de medicijnen moeten, voor een aandoening die over het algemeen pas op oudere leeftijd ontstaat.

Terwijl er tegelijkertijd nauwelijks wordt stilgestaan bij de preventieve mogelijkheden Die liggen niet op het terrein van medicijnen. Het is al veel langer bekend dat de levensverwachting van mensen met een lagere socio economische status lager ligt, dat zij meer en ernstiger verlopende ziektes hebben en die ook op een jongere leeftijd ontwikkelen. Maar het is ook bekend dat het verbeteren van de leefomstandigheden in die groep een verbetering geeft van al die punten. En tevens dat die groep veel minder gezond eet, niet alleen omdat ze niet zouden willen maar ook omdat ze financieel gewoon niet kunnen.

De geneeskunde zou zich zo langzamerhand eens achter de oren moeten krabben met wat er in de afgelopen 50 jaar werkelijk is bereikt. Welke chronische ziekten zijn werkelijk genezen in die periode? Welke chronische ziekten komen steeds minder voor dankzij de geneeskunde? Het antwoord is even simpel als onthutsend: geen. Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening op een steeds jongere leeftijd. Alle inspanningen met medicijnen ten spijt. De gevolgen kunnen beter worden bestreden, maar dat doet niets aan het verminderen van het aantal gevallen en doet evenmin iets aan de steeds maar stijgende kosten. Waar het werkelijk om gaat is dat mensen zo lang mogelijk in volle gezondheid leven zonder dat er ook maar een dokter aan te pas hoeft te komen. Dat is echte gezondheid. En die valt alleen te bereiken met preventieve maatregelen.

Terug naar dit onderzoek zou het veel logischer zijn dat de geneeskunde zich sterk maakt voor betere leefomstandigheden. En dat betekent een veel betere toegang tot gezonde voeding. Die gezonde voeding ook financieel bereikbaar maken voor de lagere socio economische groepen. En o.a. pizza’s, snoep en junk food niet net zo zwaar te belasten als groente en fruit maar gewoon in het 21% tarief of misschien nog wel hoger. En daarmee het echt gezonde eten te subsidiĆ«ren als dat nodig is. Te zorgen dat de basisbehoeften niet alleen gelijk zijn verdeeld, maar ook worden gebruikt. Maak ongezond leven duurder en doe werkelijk iets aan de verschillen in gezondheidskansen.

Dat kan niet worden bereikt door een inkomensnivellering. Meer geld betekent nog niet dat er dan wel gezond eten wordt gekocht. Misschien alleen maar meer sigaretten. Of kleding voor de kinderen of een mobiel. Die laatsten zijn overigens ook basisbehoeften waar de overheid borg voor moet staan. Zorg als overheid niet alleen voor meer geld in het gezin maar zorg vooral voor een gegarandeerde beschikbaarheid van de basisbehoeften, juist in de lagere socio economische klasse.

Beloon gezond en straf ongezond. Dat doen we met roken, met alcohol dus waarom niet met voeding? Jammer dat de onderzoekers zich richten op borstvoeding, BMI en geboortegewicht, maar de kans laten liggen om de politiek onder druk te zetten om de leefomstandigheden te verbeteren en gezond gedrag te belonen.

Er valt uiteindelijk meer geld te verdienen met het in stand houden van de huidige structuren, zoals een laag belastingtarief voor ongezonde voeding en het oplossen van gezondheidsverlies met medicijnen en inzet van geneeskunde. Preventie is niet sexy, valt weinig geld in te verdienen en levert niet snel genoeg resultaat. Maar voor de burgers is juist in de preventie de grootste winst te behalen. Geen geld maar wel gezondheid. En op de lange termijn ook economisch, denk maar eens aan de verlaging van de ziektekosten. Nu al niet meer te betalen. Het is de hoogste tijd voor een verandering. De geneeskunde lijkt helaas blind doof en stom tegelijk voor de oplossingen die preventie biedt.

http://hyper.ahajournals.org/content/early/2012/11/05/HYPERTENSIONAHA.111.00106.abstract?sid=1a731253-c3a0-4014-840f-de23fb4bc02e