Onderzoek genetisch gemanipuleerd mais niet goed uitgevoerd

Voedingsonderzoek slechts 3-6 maanden

Enige tijd geleden was er commotie over een onderzoek bij proefdieren waaruit bleek dat deze proefdieren na twee jaar genetisch gemanipuleerd mais te hebben gegeten aanzienlijk meer kanker kregen. Een commissie van wijze heren heeft geoordeeld dat dat onderzoek niet goed is uitgevoerd en de conclusie onterecht is.

Veel onthutsender dan het feit dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd, is het feit dat met dit onderzoek duidelijk is geworden hoe het werkelijk zit met de introductie van nieuwe of aangepaste voeding. Om het genetisch gemanipuleerde mais ook in Europa te mogen invoeren en verbouwen (verbouw gebeurt nu alleen in Amerika) is slechts een onderzoek nodig bij proefdieren (ratten) gedurende een periode van 90 tot 180 dagen. Dat is alles. Lange termijn effecten, effecten over generaties worden allemaal niet meegenomen in de besluitvorming.

Probeer dit eens voor elkaar te krijgen in de geneesmiddelen industrie. Daar is het(terecht) vereist dat er jarenlang onderzoek noodzakelijk is, allerlei verschillende fases van onderzoek moeten worden doorlopen. Daarbij moeten er uiteindelijk uitgebreide onderzoeken worden gedaan bij mensen om zeker te weten dat het middel effectief is maar tevens om zeker te weten dat er geen bijwerkingen ontstaan. Daarnaast is er tevens een verplichting bijwerkingen te melden op het moment dat het middel daadwerkelijk op de markt komt. Allemaal volkomen terecht. Bedenk dat een geneesmiddel maar voor een beperkte groep burgers wordt gemaakt in tegenstelling tot voeding die voor iedereen bedoeld is.

En ondanks het feit dat we de hele bevolking blootstellen aan gemanipuleerde voeding volstaat een onderzoekje van 90-180 dagen bij ratten. Het is bijzonder dat de voedingsindustrie zo makkelijk nieuwe of aangepaste voeding op de markt kan brengen. Terwijl de doelgroep veel groter is dan bij medicijnen. En niemand kent de lange termijn effecten. Dat lijkt op knap lobbywerk, domheid van de overheden of is ook hier het economische belang zwaarder wegend dan de gezondheidsbelangen?