Levensverwachting toegenomen door verbeterde leefomgeving

Levensverwachting stijgt door verbeterde leefomstandigheden

Recent is in PNAS een artikel gepubliceerd waaruit duidelijk wordt dat de levensverwachting van de mens vooral in de laatste 4 van de 8000 generaties dat wij op aarde zijn is toegenomen. De belangrijkste oorzaak voor deze snelle toename van onze levensverwachting in een relatief korte tijd is de verbetering van onze leefomstandigheden.

Uiteraard valt dit nooit helemaal te onderbouwen. Toch weten we uit het recente verleden dat een verbetering van leefomstandigheden een forse bijdrage levert aan onze gezondheid. Wat dat betreft is het voorbeeld van tuberculose alles zeggend. Het is dan ook bijzonder om te zien dat we van een verbetering van die leefomstandigheden vandaag de dag zo weinig werk maken. Het lijkt er eerder op dat we tevreden zijn met de huidige situatie. Terwijl alle berichten erop wijzen dat die omstandigheden onder grote druk staan en verder lijken af te nemen. Denk alleen maar aan de steeds toenemende vervuiling van onze leefomgeving. Uiteindelijk bereiken de effecten van die vervuiling ook de mensheid, zo dat niet al gebeurt op dit moment. En daarmee maken we, volledig bewust, de verbeteringen kapot die ons zoveel jaar hebben gekost om te bereiken. Maar wel klagen als we ziek worden.

http://www.pnas.org/content/early/2012/10/10/1215627109