Apen sterven uit

25 apensoorten met uitsterven bedreigd

Uit het tweejaarlijkse rapport van de Internationale Unie voor Natuurbehoud blijkt dat 25 apensoorten met uitsterven worden bedreigd. Menigeen zal zich afvragen of dat werkelijk een probleem voor ons is. Het grote probleem van het uitsterven van diersoorten zit niet in het uitsterven van dat ene diersoort. Het zit vooral in het feit dat de biodiversiteit, die noodzakelijk is om ons ecosysteem in stand te houden, verder afneemt. Zou er nu voor elk uitgestorven diersoort een nieuwe diersoort voor terugkomen dan blijft in ieder geval de diversiteit gewaarborgd. Helaas is dat niet zo. En dus zal het hele ecosysteem lijden onder het uitsterven van diersoorten.

En aan het einde van die hele keten van ons ecosysteem staat uiteindelijk de mens. Waarmee we uiteindelijk bezig zijn ons eigen noodzakelijk ecosysteem systematisch te vernietigen. Natuurlijk op de lange termijn, dus wie dan leeft wie dan zorgt, zeggen we. En stellen tot die tijd geld, macht en aanzien voorop, belangrijker dan de erfenis voor onze kinderen en hun kinderen. Maar eenmaal uitgestorven is altijd uitgestorven, er is geen weg terug. Ook de Dodo krijgen we niet meer terug. En zelfs als dat in de toekomst zou lukken dan is ook de leefomgeving van de Dodo zo ernstig veranderd dat leven onmogelijk zal blijken.

Er is geen andere mogelijkheid dan nu iets te veranderen. Later zal altijd te laat blijken te zijn.