Sociale huren onbetaalbaar door Donnerpunten

Een mooi staaltje regeren is vooruitzien. In 2011 zijn de zogenaamde Donnerpunten ingevoerd. Dat betekent dat huren van sociale woningen, vooral in gebieden met een tekort aan woningen, mogen worden verhoogd. Dit om de huren meer in lijn te brengen met de prijzen van andere woningen. Deze verhoging kan alleen als de woning vrijkomt, naa bijv verhuizing, en opnieuw ter verhuur wordt aangeboden. Nu is de insteek van sociale huurwoningen dat mensen die toch al lastig rond kunnen komen hierdoor gegarandeerd zijn van goede huisvesting en toch nog voldoende geld overhouden om gezond te kunnen eten, kleding, energie etc te kunnen betalen.

En wat blijkt. Het aantal aangeboden woningen met een huur tussen de 300-500 euro is afgenomen en de woningen met een huur rond de 600-700 euro is toegenomen. Het gevolg is tweeƫrlei.

Enerzijds laat iedereen die nu in een echte sociale huurwoning het wel uit z’n hoofd te verhuizen. De kans is immers groot dat de volgende woning, zelfs met exact dezelfde specificatie, plots 125 euro duurder is.

En anderzijds nemen de woonlasten van degene die wel moeten verhuizen, bijvoorbeeld ouderen die de trap niet meer goed kunne gebruiken, zeer fors toe. Waardoor het percentage huur kan oplopen tot 42% van het inkomen. Terwijl dat in Nederland gemiddeld nog op 23% ligt. En nu nog een keer uitleggen wat hier sociaal aan is. De politiek moet zich realiseren dat dergelijk grote slagen snel kaar beleid geen oplossing is voor de werkelijke problemen en alleen maar nieuwe problemen veroorzaakt. Wil je bijvoorbeeld scheef wonen aanpakken dan zijn daar slimmere mogelijkheden voor. En sociale huurwoningen in lijn brengen met de andere huren is hetzelfde als stellen dat sociale huurwoningen worden afgeschaft. Een sociale huurwoning kenmerkt zich nu eenmaal door een lagere huur dan gemiddeld. Dat is nu net de kern van deze sociale woningen.

http://www.woonbond.nl/nieuws/2877