Rapport Zuidas Amsterdam achtergehouden

Een zoveelste voorbeeld van de gebrekkige openheid van onze politiek werd recent in het Parool gepubliceerd. Een kritisch rapport uit 2003 over de aanleg van deze Zuidas bleek bewust achter gehouden te zijn. In de periode van het rapport zouden de conclusies van het rapport niet goed vallen.

Het rapport stelde dat de plannen van destijds te ingrijpend en te optimistisch waren. Het voorstel waas dan ook een meer geleidelijke aanpak te kiezen, gefaseerd. En de kosten en baten opnieuw te berekenen vanwege de instabiele economische situatie. Desalniettemin werd vastgehouden aan het plan om de A10 en de spoorlijn ondergronds te maken.

Pas zeer recent zijn ministerie en gemeente overstag gegaan. Het plan zal in delen worden uitgevoerd en het spoor blijft bovengronds. De aanpak die nu wordt gekozen ligt dicht bij het kritische rapport uit 2003. Maar daar hebben we dan wel 9 jaar over gedaan.

Maar het meest erge wat een democratie kan overkomen is dat rapporten vanuit de politiek bewust worden genegeerd. Er geen openheid wordt gegeven. En dan gaat eht er niet om of men heeft gelogen over het onderwerp of het alleen niet heeft verteld. De burger moet er ten allen tijde op kunnen vertrouwen dat de politiek volstrekt transparant is in haar besluiten, voorlichting en communicatie. Natuurlijk soms zijn er onderwerpen die te gevoelig zijn en de veiligheid in gevaar brengen bij volledige openheid. Ook in die gevallen is openheid nodig maar aan een beperkte groep. DIt gaat echter helemaal niet over dergelijke rapporten, dit gaat over een beoordeling van een plan van de gemeente en ministerie. En toch geen openheid.

Een handelswijze als deze is de doodsteek voor het vertrouwen van de burger in de politiek en democratie. De politiek zou er goed aan doen zelf te beginnen met openheid en transparantie. Over alles wat de burger wil weten. Die heeft daar recht op en heeft daarvoor de gang naar de stembus gemaakt. Om een volksvertegenwoordiging te hebben waarin deze praktijken onmogelijk zijn. Alle politieke partijen zijn hiervoor verantwoordelijk, het is te eenvoudig dit af te wimpelen als een CDA- of PvdA- of welke partij dan ook- zaak. Zij dienen de basis van onze democratie te borgen, dat hoort boven alles uit te stijgen.

Daarnaast is het net als in de wetenschap. Te denken dat dit het enige is dat niet open en eerlijk met de burger wordt gedeeld is kortzichtig. Realistischer is het te veronderstellen dat er veel meer van dergelijke zaken zijn.

http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3275954/2012/06/23/Rijk-en-gemeente-hielden-kritisch-rapport-over-Zuidas-geheim.dhtml