Plantengroei in Noordpool gebied zorgt voor CO2 stijging

Permafrost gebied in de zomerperiode met een toename aan plantengroei.

Door het warmer worden van de aarde is de plantegroei rondom het poolgebied toegenomen. Vooral op de Arctische toendra’s, zoals dat gebied heet, is er een toename van groei o.a. berkenbossen. De verwachting was dat deze plantengroei zou leiden tot een hogere opname van CO2 door de planten en dat daardoor een verlaging van CO2 zou optreden.

In een recent gepubliceerd artikel in Nature Climate Change wordt dat nu tegengesproken. Er is zelfs sprake van een negatief effect. In de toendra’s ligt veel CO2 opgeslagen en meer koolstof dan in onze atmosfeer aanwezig is in de vorm van CO2. Bij het verder opwarmen van die grond komt er daardoor veel meer CO2 vrij dan er wordt gecompenseerd door de plantengroei. Daarnaast is er nog een tweede vervelend effect. Door de toename van plantengroei wordt het terugkaatsen van licht door de meestal witte gebieden verminderd. Het zogenaamde albedo effect. Het zijn allemaal kleine effecten, maar alles bij elkaar maakt de wetenschappelijke werled zich inmiddels toch wel behoorljk wat zorgen over de mogelijke effecten van de opwarming van de toendra’s.

Die opwarming zal versneld worden als de plantengroei echt goed op gang komt. Het is bijzonder om te zien dat we inmiddels druk bezig zijn om technieken te bedenken om CO2  te kunnen opslaan om een verder stijging te voorkomen. Terwijl de beste techniek om CO2 op te slaan door de natuur zelf is bedacht: in de vorm van bevroren toendra’s, olie, kolen en gas. Een proces wat heel veel tijd in beslag heeft genomen, maar uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de aarde van haar overschot aan CO2 afkwam en leven mogelijk werd. Nu jagen wij dat opgeslagen CO2 de lucht weer in en gaan ons vervolgens afvragen hoe we het moeten opslaan.

Het antwoord is: het ligt al opgeslagen en misschien is het beter het in die opslagplaatsen te laten liggen. En ons geld te investeren in alternatieve energiebronnen. Op een veel grotere schaal dan nu gebeurt en met veel grotere investeringen.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1575.html

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1558.html

Leave a Reply