Partij voor de Dieren gaat vergroenen of toch niet?

De website neemt geen voorkeur voor een politieke partij in, onze mening over ons huidige partijstelsel is vaker gemeld. Wel zijn we kritisch ten aanzien van berichten van partijen. Zeker als ze gaan “vergroenen”. Vandaag werd door de partij voor de Dieren bekend gemaakt dat zij gaat vergroenen en dan vooral de economie. Vage hoop dat onze ideeen nu toch ook de politiek gaan bereiken. Het bleek loos alarm. Even op een rijtje wat de PvdD nu eigenlijk verstaat onder vergroenen.

De belangrijkste “vergroeingsbesluiten” op een rijtje:

 1. Geleidelijk afschaffen van hypotheekrenteaftrek. Maximum op 45 procent en daarna 1,5 procent per jaar afbouwen
 2. Vanaf 2018 geleidelijk AOW-leeftijd verhogen zodat die in 2030 67 jaar is
 3. Schrappen van aanschaf JSF
 4. Kortere WW, hogere uitkering gedurende eerste maanden
 5. Afschaffen belastingkortingen producenten en grootverbruikers fossiele energie
 6. 20 procent hogere brandstofaccijnzen
 7. Heffing van 25 euro per vierkante meter voor bouwen op onbebouwde grond
 8. Afschaffing accijnsvrijstelling en lagere tarieven voor rode diesel, LPG, scheepvaart en kerosine
 9. Hoogste btw-tarief voor vlees, vis, zuivel en eieren
 10. Heffing van 2 euro per kilo vlees
 11. Kilometerheffing van 15 cent voor vrachtverkeer

Laten we de punten even langslopen en beoordelen op de vergroening van de economie. De punten 1 t/m 4 hebben daar niets mee te maken. Over de JSF kan nog worden getwijfeld als het gaat om kerosine verbruik en vervuiling. Maar dan had de PvdD moeten stellen geen luchtmacht meer te willen hebben. Dat is inderdaad vergroening, dit is populair inspelen op sentimenten.

Dan de punten 5 t/m 11, allemaal besluiten genomen om te vergroenen zou kunnen worden gesteld. Zij gaan immers over vervuiling, fossiele brandstof en terugdringen van dierlijke voeding. Om met de laatste te beginnen. Een politieke partij moet er in onze ogen zijn om iedere burger te vertegenwoordigen. De PvdD meent dat Nederland bestaat uit vegetariërs. Hoe een hogere heffing op onze belangrijkste en cruciale eiwitbronnen (punten 9 en 10) de vergroening (laat staan onze gezondheid) gaat helpen is volstrekt onduidelijk. Wel duidelijk is dat we daardoor zullen moeten grijpen naar plantaardig eiwit. Dat speelt zeker de sojabonen baronnen in Zuid Amerika en de verdere ontbossing daar sterk in de kaart. Groente en fruit moeten wel vrijgesteld worden van BTW, maar zijn daarmee nog steeds onbetaalbaar duur voor velen.

De punten 5, 6, 8 en 11 gaan in feite allemaal over hetzelfde, fossiele brandstoffen terugdringen. Een nobel streven zal iedereen denken en terug naar de natuur. Het gaat volledig voorbij aan de realiteit, namelijk dat er ook een economie is te draaien. Op deze manier betalen we in Nederland straks de hoofdprijs voor willekeurig welk product dan ook. Bedrijven zullen Nederland verlaten. De extra kosten zullen worden doorbelast naar de consument. Terwijl er ook een alternatief is te bedenken. Door als basisprincipe vooral niet vervuilers te belonen, middels lagere BTW, subsidies etc. En die kosten te financieren met de extra inkomsten die voortkomen uit het soort maatregelen zoals de PvdD nu voorstelt.. Dan hebben burgers, ondernemers en bedrijven een alternatief en valt er winst te boeken door te gaan vergroenen. Maar dan is er wel een duidelijke visie nodig, die nu nergens is terug te vinden.

Bouwen op onbebouwde grond wordt straks ook duurder. Dat kan een goede maatregel zijn om natuur te ontzien, maar er dient ook gebouwd te kunnen worden. Hoe gaan die twee dan samen? De vastgoed ontwikkelaar maakt het weinig uit, de prijs van een huis of kantoor wordt voor de koper gewoon wat duurder. Het zou zinniger zijn om milieubelastend bouwen zwaarder te belasten en milieuneutrale of (beter nog) milieubevorderende bouw te ontzien en te stimuleren. Dan is er structuur en balans in een dergelijk besluit.

En dat is tegelijk het grootste punt van kritiek op dit “programma”. Er zit geen balans, onvoldoende verdieping en al helemaal geen toekomst perspectief in. Men heeft gemeend dat vergroening tegenwoordig een populair standpunt is waarmee stemmen zijn te verdienen en vooral zetels. Het is een slogan die we waarschijnlijk bij alle partijen gaan zien. Het lijkt erop alsof, gezeten aan een keukentafel met een kop koffie, de PvdD een aantal strafmaatregelen heeft bedacht voor iedereen die geen vegetariër is, fossiele brandstoffen gebruikt en een huis wil bouwen.

Waar het aan ontbreekt is een alternatief. Hoe kan die ondernemer dan wel de goede keus maken? Zijn er prikkels om te stimuleren en groen gedrag te belonen? Niets van dat alles. Het is vooral veel geld binnenharken met een groen sausje. Een visie op een nieuw economisch bestel ontbreekt. Initiatieven om groen te gaan leven worden niet ondersteund. Waar gaat al het geld wat wordt binnengehaald naartoe? Het zou simpel zijn om daarmee de weg vrij te maken voor “groen” onderzoek en ondernemende burgers en bedrijven die wel “groen” hun product kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor ongezond en gezond eten. Dezelfde visie is voor alle beleidspunten dan de kapstok en het toetsingskader. Waarmee een partijprogramma plotseling samenhang gaat krijgen en voor de burger ook kan gaan leven.

Waar het dus om gaat is dat die heldere visie ontbreekt in het hele verhaal. Er dient eerst een duidelijke nieuwe wereld te zijn geschetst, duidelijk te zijn waar we naar toe gaan en wat het uiteindelijke doel is. Pas dan kunnen daaraan de maatregelen worden gekoppeld en stellingen en uitgangspunten op onderdelen worden gepresenteerd. En juist dat perspectief, die nieuwe wereld en de hoop voor de burger ontbreekt. Het zijn vooral heel veel maatregelen maar zonder dat broodnodige houvast.

En dan moeten ze het ook nog gaan uitvoeren als ze in een regering komen. En dan wordt het helemaal lastig als een partij zich gaat vastleggen met een visie en een duidelijke uiteenzetting van de nieuwe toekomst. Dan wordt de visie leidend in onderhandelingen en niet langer allerlei maatregelen die uitwisselbaar zijn. De visie is immers niet uitwisselbaar en  onderhandelingen moeten daaraan getoetst worden. Dan komt de politiek niet meer weg met “het is een kwestie van geven en nemen”.

Maar vooralsnog zal door gebruik te maken van de term “vergroening” een partij zeker stemmers trekken in de strijd om de kiezer en de uitslag die heilig is. Alles voor de zetels in de Tweede Kamer.

https://www.partijvoordedieren.nl/downloads/www/2012/06/1340612862_PvdD_concept_verkiezingsprogramma_2012.pdf