Overheid doelloos op reis voor 15 miljoen

De Elsevier heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van onze bestuurders. De uitkomst is bizar maar zal niemand verbazen die de afgelopen jaren de kranten een beetje heeft gevolgd.

Ministers, staatssecretarissen, maar ook bestuurders van regionale en lokale overheden maakten met elkaar in de afgelopen 7 jaar 1700 reizen voor een bedrag van 15 miljoen. Nu is dat gegeven op zich nog niet verwijtbaar. Immers als dergelijke reizen veel winst opleveren voor de maatschappij en burgers dan is het verdedigbaar. Wat het echter onverteerbaar maakt is dat dergelijke reizen werden ondernomen, zonder dat er vooral duidelijkheid was over het doel, de noodzaak en er evenmin een evaluatie daarna tot stand kwam.

Vooral de landen Brazilie, Rusland, India en China waren erg populair. Het betekent dat een gemiddeld reisje ongeveer € 9000 kostte. Dat is vast geen economy class en zeker geen budget hotel. Hopelijk duurde de reisjes minimaal 3 weken dan komt dat per week “maar” uit op €3000. Dat valt echter te betwijfelen. Dan moet het salaris nog mee worden genomen. Zonder doel, motivatie en toetsing achteraf.

Het toont het losgeslagen gedrag zonder normen en waarden besef, het gebrek aan transparantie en het ontbreken van gevoel met de samenleving aan. Terwijl er veel burgers zijn die de eindtjes aan elkaar moeten knopen en waar grote offers van worden gevraagd heeft de overheid reisjes a €9000 per stuk.

De gegevens zijn niet makkelijk in te zien. Daarvoor is een beroep op de wet openbaarheid  voor nodig. Voor de gewone burger is het een ontoegankelijk geheel. Het delen van overheidsinformatie moet veel toegankelijker. En dat kan in het huidige ICT tijdperk heel eenvoudig. Internet is in dat opzicht een prachtig medium. Zonder kosten voor iedereen toegankelijk de informatie beschikbaar. Maar kennelijk wordt dat vanuit Den Haag niet gewenst. Immers als de wil er is kan het binnen een jaar geregeld zijn. Nu is de reactie van minister Rosenthal dat het allemaal wat strakker moet en dat hij een wekelijkse strategische reisagenda wil gaan invoeren. Die zou hij meteen op internet kunnen zetten, zodat de burger mee kan kijken en bepalen of voldoen aan criteria als noodzakelijk, vastgesteld doel vooraf en evaluatie achteraf. Die zaken kunnen dan meteen ook aan de agenda worden gekoppeld en voor iedereen inzichtelijk.

De overheid is er voor en door de burger en niet andersom. Deze manier van openheid is nu net wat ervoor zorgt dat de burger het allemaal niet meer vertrouwd en de betrokkenheid niet meer heeft. Maar dat is de burger niet kwalijk te nemen, wel de politiek zelf.

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/342548/Duizenden-overheidsbestuurders-doelloos-op-reis.htm