Oorzaak MS in hersenen en niet het immuunsysteem

Een recent onderzoek naar Multiple Sclerose zet vraagtekens bij de oorzaak van de ziekte (1).  In het gepubliceerde onderzoek wordt aangetoond dat de oorzaak wel eens kan liggen in de hersenen zelf en niet in het immuunsysteem. Tot op heden wordt aangenomen dat een auto immuun aandoeing, zoals MS, ontstaat door een ontregeling van het immuunsysteem. Daardoor herkent het immuunsysteem lichaamseigen materiaal niet meer en valt dat aan met ziekte als gevolg.

Het is de vraag of dat klopt. Primair is het immuunsysteem, net als onze genen, erop gericht het individu en de soort zo gezondmogeljk te houden. Dit onderzoek sluit daar bij aan. De onderzoekers denken dan ook dat het ontregelde immuunsysteem een gevolg is van een probleem in de hersenen en niet de oorzaak. Het zou de immunologie inzichten op z’n kop zetten. Immers we denken al 100 jaar dat het immuunsysteem de oorzaak is.

Er is al eerder over dit fenomeen gepubliceerd, waarbij ook al werd verondersteld dat het immuunsysteem slechts beschermend werkt en probeert het ontspoorde lichaam in balans te houden (2). Bij een te groot probleem lukt dat uiteraard niet meer goed en ontstaat ziekte. Het zou kunnen betekenen dat we dichter bij de oorzaak van auto immuun ziekten komen door het op een andere manier te benaderen. Het recente onderzoek waaruit blijkt dat nanopartikels reuma kunnen veroorzaken sluit aan bij het idee dat het ontregelde immuunsysteem een gevolg en geen oorzaak is (zie hier).

1. http://www.nu.nl/gezondheid/2832870/ms-ontstaat-wellicht-in-hersenen.html

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289341

Leave a Reply