Ook energie straks onbetaalbaar

De kosten voor zaken die horen bij de basisvoorwaarden voor een goed leven dreigen onbetaalbaar te worden voor grote groepen burgers. Dat geldt voor gezond eten, groente en fruit, maar ook voor gezondheidszorg. Maar het gaat verder. Inmiddels blijkt ook dat energie straks onbetaalbaar dreigt te worden, zeker voor de lager inkomens. In Nederland zijn daar geen duidelijke cijfers over bekend, maar in Engeland wel (1).

Armoede door energiekosten is aanwezig als meer dan 10% van het inkomen aan energiekosten wordt besteed. In Engeland heeft al ruim 15% van de huishoudens hiermee te maken. Het is niet logisch te denken dat er in Nederland geen probleem is, alleen omdat het niet goed is onderzocht. Zeker in een tijd van economisch slechte vooruitzichten wordt het probleem groter. Het gemiddelde inkomen zal dalen en de prijzen zullen stijgen. Daarmee zal het percentage armoede door energiekosten toenemen.

We betalen inmiddels forse percentages van ons inkomen aan zaken die essentieel zijn voor een goed en gezond leven. Zaken die toegankelijk dienen te zijn voor iedereen, juist financieel. Feit dat het er is is niet langer genoeg, de betaalbaarheid is veel crucialer. Een verantwoordelijkheid die bij de overheid hoort te liggen. Maar uit die hoek komt veel te weinig actie. Men is daar druk bezig met partijpolitiek, zich te onderscheiden van de concurrenten en is vooral gericht op de korte termijn en het winnen van stemmers. Dat is onlogisch aangezien dit probleem er is voor alle partijen. Het gaat over het garanderen van de toegankelijkheid tot goede gezondheidszorg, gezond eten en energie. Zaken die essentieel zijn voor een optimale ontwikkeling. Politieke partijen zouden er goed aan doen er te zijn voor alle burgers en niet voor slechts een deel van de bevolking. Dus niet alleen aandacht voor christenen, gereformeerden, links of rechts maar er als politieke partij te zijn voor allen en oog te hebben voor al hun belangen, hoe tegengesteld die soms ook zijn. Pas dan kan een politieke partij een partij van en voor het volk zijn. En dan terug naar de basis en deze weer te garanderen voor iedereen nu maar vooral ook in de toekomst.

Recent stond een topman van RWE in het nieuws en bracht dit item onder de aandacht(2).  Op het eerste gezicht goed en getuigend van oog voor de minder bedeelden. Niets was minder waar. Volgens deze topman ontstaat het probleem door de vraag naar groene energie en de kosten die daarmee gepaard gaan. En zijn geldkas was leeg. En nu moest de overheid met geld bijspringen. Het gaat daarbij dus vooral om het versterken van de financiële positie van RWE, waarbij de armoede die aan het ontstaan is dor de hoge energieprijzen werd misbruikt voor dat doel, net als duurzame energie. En dat is nu net het probleem. Politiek bedrijven om er zelf beter af te komen. Geen structurele oplossingen nastreven, maar vooral het eigen (korte termijn) belang voorop stellen. In dit geval RWE, maar dat kan net zo goed een politieke partij zijn). Een zeer hardnekkig te doorbreken manier van politiek bedrijven. Met de burger als kind van de rekening.

  1. http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/fuelpov_stats/fuelpov_stats.aspx
  2. http://www.nu.nl/economie/2842426/stroom-onbetaalbaar-lage-inkomens.html

Leave a Reply