Nieuwe mogelijkheden zonnenergie

Voor het eerst is er een zonnecel ontwikkeld die het mogelijk maakt om energie uit infrarood straling op te vangen. Bijna 40% van het zonlicht bestaat uit infrarood, alleen zijn zonnecellen op dit moment niet in staat dit op te vangen en om te zetten in bruikbare energie.

De nieuwe zonnecel is volledig opgebouwd uit koolstof. Erg efficiënt is de zonnecel nog niet. Een efficiëntie van 0,1% terwijl de huidige zonnecellen een efficiëntie hebben van 21%. Het belang van het bericht zit hem vooral in het feit dat wij nog lang niet de mogelijkheden van onze kennis hebben bereikt en dat onderzoek naar alternatieven voor onze energie voorziening loont. Helaas wordt te weinig geld en mankracht daarvoor vrijgemaakt. De olie- en gas producenten zullen niet in de rij staan om dit te sponsoren. En alle industrie die daaraan gekoppeld, en dat zijn er zeer veel, evenmin.

Het pleit nogmaals voor een economisch klimaat waarin bedrijven die leefomgeving centraal zetten, milieu neutraal produceren of technologie ontwikkelen die dat mogelijk maakt gestimuleerd moeten worden. Met bijvoorbeeld een lager belastingtarief, terwijl bedrijven die dat niet doen een hoger tarief gaan betalen. Daarmee kan een dergelijk economisch klimaat ook gefinancierd worden en zet het bedrijven aan onze leefomgeving centraal te zetten bij de ontwikkeling van producten.

Echter de lobby van de huidige bedrijven is groot, zeer groot en vooralsnog lijkt de politiek daar niet tegenop gewassen. Alleen de burgers zelf kunnen dit gaan eisen als zij zich weten te verenigen.

http://www.bitsofscience.org/solar-cell-photovoltaics-carbon-infrared-6131/