Leefomgeving levert 60 miljoen banen

Een economie die gebaseerd is op het verbeteren van onze leefomgeving levert uiteindelijk een verhoging van werkgelegenheid op. In een rapport  van een aantal samenwerkende organisaties (de Verenigde Naties, Internationale Vakbond, Internationale Werkgeversorganisatie en Internationale Arbeidsorganisatie) wordt gesteld dat een dergelijke overgang naar een groene economie uiteindleijk tussen de 15-60 miljoen banen zal opleveren binnen 20 jaar.

Nettowinsten zullen tussen de 0,5 en 2% liggen. Er ligt echter een grote adder op de loer. Het kan alleen tot stand komen als politiek bereid is om de juiste maatregelen te nemen, waarbij het verbeteren van de leefomgeving centraal staat.

Zoals op deze website al eerder is aangegeven levert een overgang naar een economie waarin de leefomgeving centraal wordt gesteld geen economische malaise op. Het biedt juist kansen en perspectief met uiteindelijk een verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens. Maar dan moeten inderdaad wel de juiste keuzes worden gemaakt. En niet telkens weer het huidige economische belang voorop stellen, maar onze leefomgeving de doorslag laten geven bij beleidskeuzen, subsidies etc.

Het is het zoveelste rapport dat laat zien dat we een radicaal vernieuwend economisch systeem moeten inrichten, niet links niet rechts maar gericht op leefomgeving en de mens. Politiek kan helaas niet anders denken dan in hokjes, links, rechts, christelijk, etc etc. En daarmee zullen we een dergelijke noodzakelijke verandering nooit bereiken. Het wachte is op een politieke stroming die de rapporten wel leest en daarop hun programma basseert, oog heeft voor alle burgers en de leefomgeving centraal stelt.

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181836/lang–en/index.htm

Leave a Reply