Goedkopere groente en fruit loont

Het proefschrift van Wilma Waterlander laat het nog maar eens zien. Het loont wel degelijk om gezond eten te subsidiëren, waarbij de bekostiging kan plaatsvinden door ongezond eten hoger te belasten. Zij promoveert 22 juni 2012 op dit onderwerp. Als er een verlaging in de prijs op groente en fruit is zijn mensen veel meer geneigd gezond te eten. Met een prijsverlaging van 25% kopen mensen gemiddeld een pond meer gezond eten per week. Tevens blijkt uit haar onderzoek dat educatieve interventies, dus voorlichting, eigenlijk geen effect heeft.

Laat dat laatste nu net datgene zijn waarop de politiek en het voedingscentrum zich richten. En dat haalt niets uit. Dat wisten ze al vanuit het laatste rapport over de voedingsstatus in Nederland (meer hier). Ook daaruit bleek dat alle voorlichting in de voorafgaande jaren geen verbetering had gegeven.

Het promotieonderzoek is niet een nieuw geluid. Velen met haar pleiten voor een dergelijke economische ondersteuning om mensen weer gezond te laten eten. Bekostigd met extra belasting op ongezond eten. We doen dat met roken dus waarom niet met eten? Mensen kunnen nog steeds kiezen maar wel tegen een prijs. Net zoals een Hummer meer kost dan een milieuvriendelijke auto. Mogelijk dat de politieke en economische bealngen van de partijene die een bealstingsverhoging krijgen hier een rol spelen. De overheid zou onze leefomgeving, waarin voeding een cruciale rol speelt, een veel grotere centrale rol moeten geven. Het verbeteren van leefomgeving zou prioriteit één moeten zijn en pas daarna de economische belangen. Met gezonde voeding kan de politiek heel snel starten, nu gaat het nog om de politieke wil.

Het is daarbij niet aan het veld om dit te regelen, maar een taak van de overheid. De overheid is verplicht haar burgers optimale leefomstandigheden te bieden, waaronder een optimale toegang tot gezond eten. Dat betekent niet alleen dat het in de schappen van de supermarkt moet liggen, maar dat het financieel ook is op te brengen. Voor veel mensen is gezond eten immers onbetaalbaar geworden. Het gaat dus niet zozeer over straffen en vettaks sancties, maar vooral over het financieel toegankelijk maken en houden van gezond eten en dat optimaal te stimuleren.

Waarschijnlijk is dat ook dit proefschrift, hoe mooi de resultaten en idealistisch als oprecht de oplossingen, net als al die andere rapporten in de la belandt. De la van volksvertegenwoordigers die het niet aandurven de enig logische stap te maken: mens en omgeving boven het economisch gewin te stellen.

 

1.http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/35481/17/abstract_dutch.pdf

2. http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/06/while-soda-tax-debate-continues-in-the-us-taxes-on-unhealthy-foods-gain-traction-in-europe.html

Leave a Reply