Forse stijging kanker

Wereldwijd zal kanker steeds vaker gaan voorkomen. Dat is de conclusie van het International Agency for Research of Cancer en de WHO. De grootste stijging gaat plaatsvinden in de ontwikkelingslanden. Uiteindelijk is de schatting dat er in 2030 een stijging van 75% zal zijn ten opzichte van vandaag.

De voornaamste verklaring voor deze forse stijging ligt in onze omgevingsfactoren. In de ontwikkelingslanden zal steeds vaker worden overgestapt op een Westers voedingspatroon. En daarmee wordt de deur opengezet voor de verwachte stijging. Het onderzoek laat hiermee ondubbelzinnig zien dat ons huidige voedings- en leefpatroon ongezond is. En dat de grootste winst is te halen in het verbeteren van de leefomstadigheden.

Het betekent tevens dat de wereldwijde kosten voor zorg zullen blijven stijgen en stijgen tenzij we bereid zijn onze leefomgeving centraal te stellen in de keuzes die we maken. Helaas verdienen te veel mensen veel geld aan het in stand houden van een ongezonde leefomgeving en lijkt die bereidheid bij de beleidsmakers en politici niet aanwezig te zijn. Ondanks alle rapporten die er inmiddels voorhanden zijn en aantonen dat onze leefomgeving en leefwijze de oorzaak is voor de forse afname van gezondheid, wereldwijd en ook in Nederland.

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(12)70211-5/abstract#

Leave a Reply