Diesel uitlaatgassen kankerverwekkend

Diesel uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Was het in 1988 nog waarschijnlijk en waren de gassen verdacht inmiddels is er zekerheid. Diesel is kankerverwekkend. Het hoort in de categorie arsenicum en asbest. Zij kunnen vooral longkanker en mogelijk ook blaaskanker veroorzaken. De WHO dringt er bij overheden op aan om maatregelen te nemen de uitstoot fors terug te draaien.

Echter diesel is de brandstof van vrachtwagen en het goederenvervoer. En welke overheid gaat daar nu als eerste in snijden? Zolang we onze leefomgeving en daarmee onze gezondheid niet op de eerste plaats zetten zullen er geen maatregelen worden genomen. Hooguit een paar minimale aanpassingen voor de vorm, maar geen wezenlijke veranderingen.

Het aantal rapporten over negatieve effecten op onze gezondheid door allerlei onnatuurlijke stoffen is inmiddels enorm. Sommige oud andere nieuw. Maar geen van die rapporten en onderzoeken heeft geleid tot duidelijke maatregelen waarbij de leefomgeving en gezondheid centraal wordt gesteld. Jammer want het is inmiddels wel de hoogste tijd.

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2012/mono105-info.php

Leave a Reply