Diersoorten zullen sneller uitsterven dan tot nu toe aangenomen

Recent is een artikel in Science gepubliceerd waarin wordt gesteld dat het uitsterven van soorten veel sneller zal verlopen dan tot op heden wordt aangenomen. Vooralsnog gaat men ervan uit dat in 2050 15-37% van de diersoorten met uitsterven wordt bedreigd. Dat gegeven op zich is al dramatisch voor ons hele ecosysteem. Immers de hele balans die honderdduizenden jaren zorgvuldig is opgebouwd verdwijnt in een tijdsbestek van 50 jaar.

De auteurs stellen dat door het verdwijnen van diersoorten andere soorten dominanter zullen worden met grote gevolgen voor het ecosysteem door een groot verlies aan biodiversiteit. Een biodiversiteit die de laatste jaren al sterk is afgenomen, zo bleek onlangs op de top in Rio de Janeiro (lees hier). Vooral de grotere roofdieren en grazers spelen daarin een grote rol. Voorbeelden daarvan te over. De wolven die terugkeerden in Yellowstone park zorgden voor een toename aan biodiveristeit, maar tegelijk zorgde de afname aan rendierkuddes op de Arctische toendra (naast de opwarming) voor een snelle toename van berken en wilgen ten kste van de van oorsprong voorkomende flora.

En verlies aan biodiversiteit leidt tot een steeds slechter functionerend ecosysteem, die in grote mate mogelijkheden van de mens om zich te ontwikkelen bepaald. Bepaald hoe gezond ons eten is, hoe gezond de lucht die wij inademen, hoeveel eten er is, hoe gezond wij zelf kunnen zijn etc etc.

Hun artikel is ook zo logisch en goed te volgen. Iedereen snapt dat ons leven en het leven van de ons omringende flora en fauna volledig van elkaar afhankelijk is. In ons eigen lichaam hangt onze gezondheid samen met het ecosysteem van ons lijf en dat is in de natuur net zo. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat we ondanks alle rapporten, publicaties etc maar niet in actie komen. Een eco top in Rio wordt een flop, levert niets op hooguit voor het bedrijfsleven, een rapport over kankerverwekkende diesel levert geen actie op. Kennelijk willen we gewoon de andere kant opkijken. Mogelijk omdat we het alternatief niet zien, maar waarschijnlijk niet willen zien. Want het is er wel degelijk.

http://www.sciencemag.org/content/336/6088/1516