Darmkanker blijft stijgen met 38% in 10 jaar

Deze week kwamen de nieuwste cijfers naar buiten over het aantal mensen met darmkanker. Daarbij gaat het dan vooral om de nieuwe gevallen aan darmkanker. Er is vergeleken met 2000. In dat jaar kregen 9239 burgers te horen dat zij darmkanker hadden. In 2010 waren dat 12755 burgers bij wie darmkanker werd vastgesteld. Een toename van 38%. Zou nu de bevolking ook met 38% zijn toegenomen dan is er geen werkelijke toename. Helaas is dat niet het geval.

Dus al onze gezondheidsbevorderende maatregelen, zoals dioxine verminderen, minder zout, minder vet, roetfilters, de enorme hoeveelheid aanpassingen in onze voeding etc etc. Het heeft absoluut geen verbetering van gezondheid opgeleverd. Terwijl al die aanpassingen zijn gedaan omdat iedereen het feitelijk wel weet: onze leefomgeving bepaald onze gezondheid. Vandaar al dit soort aanpassingen. Maar het heeft geen resultaat. De logische conclusie moet zijn dat we het kennelijk niet goed doen en er een nieuwe koers nodig is. Met een volledig nieuw concept. Dat zal niet gebeuren, er verdienen teveel mensen teveel geld aan de huidige koers. Of het voelt als gezichtsverlies. Maar toch moet iedereen bereid zijn een nieuwe koers uit te zetten los van eigenbelangen en financiele motieven. Dat zijn namelijk de meest beperkende factoren.

Het is niet te begrijpen dat we vol blijven houden dat we op de goede weg zijn met deze rapporten in de hand. Onze leefomgeving is ziekmakend en we zullen terug naar de basis moeten. Helaas laat de top in Rio de Janeiro zien dat de huidige beleidsmakers en mensen aan de knoppen niet bij machte zijn die nieuwe koers uit te zetten (zie hier). Het wachten is op een nieuwe beweging met nieuwe leiders.

De incidentie van darmkanker in de afgelopen 10 jaar.
bron: http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_1/img4fe9abc734197

http://www.mlds.nl/nieuws/actualiteiten/782/aantal-mensen-met-darmkanker-neemt-toe/

Leave a Reply