Zijn kolen duurzaam?

Waar komen onze kolen voor duurzame energie vandaan?

Al enige tijd wordt getracht openheid te krijgen waar de kolen voor energieopwekking in Nederland vandaan komen. Immers Nederland profileert zich als land dat duurzaam en milieuvriendelijk is en waarin die zaken steeds beter gaan. Energiebedrijven doen aan dat imago ook heel hard mee, door duurzame energie aan te bieden. In dat imago past het natuurlijk niet dat de kolen vervolgens worden ingekocht bij landen waarvan bekend is dat de mijnen sterk milieuvervuilend zijn of waar mensenrechten worden geschonden.
Het is dan ook bijzonder vreemd dat energiebedrijven geen openheid wensen te geven over de herkomst van hun kolen. Dat geeft te denken. Als er niets valt te verbergen is er geen enkele reden om daarover niet transparant en open te zijn.
Maar wat het vooral aantoont is dat bedrijven onze maatschappelijke koers bepalen. De politiek kan roepen dat Nederland mensenrechten altijd respecteert en zeer milieuvriendelijk is, bedrijven laten dat niet transparant zien en varen hun eigen koers. Zonder dat wordt bijgestuurd. En burgers hebben geen mogelijkheden om aan dat bijsturen een bijdrage te leveren. De gegevens worden door de bedrijven binnenkamers gehouden, waarbij ongetwijfeld de economische belangen zwaarder wegen dan vervuiling van het milieu en schenden van mensenrechten. En zichzelf tegelijkertijd verkopen als duurzame energieleveranciers. Duurzaam zou wel eens betrekking kunnen hebben op hun eigen inkomsten en veel minder op het milieu.

Leave a Reply