Wolhandskrab en paling giftig

Wolhandskrab en paling giftig

De wolhandkrab komt in Nederland vooral voor langs de kust in brakke en zoete wateren. De krab wordt gebruikt voor de breiding van krabsoep en verder regelmatig in Chinese en Aziatische restaurants.
Recentelijk is de krab gecontroleerd op dioxine gehaltes in gebieden waarvan bekend is dat er vervuilde wateren zijn. In die gebieden is sinds april 2011 een vangstverbod afgekondigd. Daarbij gaat het om gebieden in de IJssel, Maas, Noordzeekanaal en de gebieden rondom Nijmegen, Dordrecht, Arnhem en Zuid-Hollandse rivieren.
Iedereen die in deze wateren de krab of paling vangt dient deze direct terug te zetten op straffe van een boete tussen de 19.000-76.000 euro.
In verband daarmee is recent onderzocht hoe hoog het dioxine gehalte daadwerkelijk is. In de krab bleek dat zo hoog te zijn dat het eten van de krab tweemaal per jaar al een overschrijding geeft van de maximaal toelaatbare hoeveelheid dioxine. Met uiteraard gezondheidsrisico’s.
Het is het zoveelste voorbeeld van de effecten van onze leefwijze op onze leefomgeving. Die is inmiddels zo verziekt dat ook het eten van paling en krab gezondheidsrisico’s oplevert. Niet door toedoen van de paling en de krab maar door het feit dat economische belangen belangrijker zijn dan onze leefomgeving. Het toont vooral aan dat dat niet zonder gevolgen voor de mens is, sterker nog dat wij onszelf in gevaar brengen.
Wat verder boeiend is is dat er geen paling mag worden gevangen, ben benieuwd hoeveel sportvissers dat weten. De af en toe visser zeker niet. Er is geen uitgebreide voorlichtingscampagne geweest dus de vraag is hoeveel mensen toch gewoon paling vangen en eten.
Daarnaast is dit gevaar niet pas op 1 april aanwezig. Dit probleem is al veel langer gaande, gezien de uitgebreidheid van het vervuilde gebied en de locaties. De vraag is dus gerechtvaardigd hoe lang dit probleem al bestaat, waarschijnlijk veel langer. En tenslotte is bekend dat palingen en krabben niet hun hele leven op 1 plaats blijven. Het is dus aardig om vervuilde gebieden aan te wijzen waar de paling en krab zeker teveel dioxine hebben, maar wat met al die palingen en krabben die besloten hebben die gebieden te verlaten en elders te verblijven. Die vormen immers ook een gevaar voor volksgezondheid.
Maar het allerbelangrijkste is wel dat het aantoont dat het weinig zinvol is om achteraf proberen de brand te blussen, dat lukt niet en een algeheel verbod is dan nog de enige oplossing. Terwijl de werkelijke oplossing ligt in het voorkomen van het probleem, maar daarvoor zijn de economische belangen kennelijk te groot.
En dus blijven we achter de feiten aan lopen.

(bron: Voedsel en Waren Autoriteit- www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2015941/ )

Leave a Reply