Voedselprijzen blijven stijgen

Voedselprijzen blijven stijgen

Het is een trend die we al vele jaren zien aankomen en waarover al heel veel jaren wordt gerapporteerd. Deze keer is het de Wereldbank die alarm slaat. De voedselprijzen blijven stijgen met als gevolg dat miljoenen mensen voedsel eenvoudig weg niet meer kunnen betalen. En dan hebben we het alleen maar over voeding zonder te kijken of het gezond of ongezond is. Zou er worden gekeken hoe de prijsontwikkeling is van gezonde voeding, groente en fruit dan kan het plaatje nog veel ongunstiger worden. In Nederland is relatief slecht een kleine groep die onvoldoende financiƫle middelen heeft om geen eten te kunnen kopen. Echter de groep mensen die niet dagelijks 200 gram groente en 200 gram fruit en 2x per week vis voor het hele gezin kan kopen is veel groter.
Dat betekent dat er een veel grotere groep is, ook in de ontwikkelde landen, die financieel geen toegang meer heeft tot gezond eten. Het ongezonde en veel goedkopere eten lukt nog wel maar dat levert op de lange termijn veel gezondheidsverlies op.
Een zoveelste bevestiging dat er een economische discriminatie is ontstaan op gezondheid door de hoge prijzen van voeding, zeker gezonde voeding. De politiek is al jaren aan zet om die toegankelijkheid en bereikbaarheid te borgen, maar hebben vaak meer oog voor het partijbelang.

bron:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23180612~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

Leave a Reply