Taalniveau HBO daalt

Taalniveau HBO daalt

Veel beginnende Hbo-studenten hebben een bedroevend slecht niveau van de Nederlandse taal. Het sluti aan bij alle andere berichten over het kennisniveau van onze basis en middelbaar onderwijs. Immers de leerlingen die instromen op het HBO onderwijs komen vanuit het middelbaar onderwijs. En het taalniveau dat daar wordt afgeleverd is gewoonweg zwaar onder de maat, ongeacht de culturele achtergrond.
Er is maar één logische conclusie: de doorgevoerde hervormingen in het onderwijs in de afgelopen 20 jaar hebben een negatief effect op ons kennisniveau. Alle pretpakketten, pretvakken, het principe als je maar weet waar je het moet opzoeken, het begrijpend rekenen etc hebben een duidelijk negatief effect op ons kennisniveau. Niet elke verandering is een verbetering en dat geldt in hoge mate voor ons onderwijs. Echter er is geen partij die deze conclusie wil trekken. Logisch want zij zijn allen verantwoordelijk voor de veranderingen. Verder is er veel geld mee gemoeid en nog meer ego en macht. Kind van de rekening: de kinderen wiens arbeidspositie op de mondiale markt ernstig tekort schiet. Zeker t.o.v. opkomende kenniseconomieën als India, China etc. Die kinderen besteden geen talloze school- en huiswerkuren aan vakken als drama, filosofie, tekenen e.d. Zij spenderen wel heel veel uren aan stampen van kennis, het automatiseren van taal- en rekenvaardigheden. Hoe anders in Nederland. Daar besteden we vele uren aan begripvol omgaan met elkaar, voelen hoe de emotie is, wat doet het school gaan met het kind, etc. etc. Nog maar los van alle betuttelende bezigheden die scholen zich eigen maken: zoals wat er in het broodtrommeltje zit, welk drinken wordt meegegeven, niet spelen rondom school in de vrije tijd van het kind en nog meer van dergelijke weinig relevante zaken die meer bij de ouders horen te liggen. Maar soms ook gedwongen door inspecties die een ongebreidelde administratie behoefte hebben. Talloze zinloze administratieve handelingen opgelegd aan onderwijzers, die daardoor minder tijd hebben voor hun werkelijke taak: uitmuntende kennisoverdracht.
Het gevolg: een bedroevend kennisniveau van taal en rekenen, ook op het HBO. Een HBO waar de leraren vandaan komen die het middelbaar onderwijs vormen. Eigenlijk eenzelfde beeld als bij de PABO. Leidend tot een neerwaartse spiraal van de kennis van onze kinderen. En dat laten alle onderzoeken zien:
Laat een groep 8 leerling maar eens een reken- of taalboekje uit de jaren 70 maken van de 6e klas, het is voor hen vrijwel onmogelijk en ze snappen er niks van. Een betere toets om te bekijken of het onderwijs is verbeterd is er niet. Dat oude niveau zou men minimaal mogen blijven verwachten na de zogenaamde verbetering die er zijn doorgevoerd. En eigenlijk zouden zij na die zogenaamde verbeteringen beter moeten scoren. Immers een hervorming van het onderwijs moet wel iets toevoegen.
Alle rapporten wijzen in dezelfde richting, breng het onderwijs weer terug naar het oude basissysteem en kwaliteit, uiteraard met enkele moderne keuzes. Doormodderen op deze manier is geen optie en de hervormingen van de afgelopen 20 jaar zijn een grote mislukking. Maar wie durft dat op het besluitvormende niveau te zeggen en onder ogen te zien? De politiek in ieder geval niet.

Leave a Reply