Nog meer kolencentrales

Nog meer kolencentrales

Recent heeft de Raad van State geconcludeerd dat de 3 kolencentrales mogen worden gebouwd. De bouw van dergelijke industrie heeft uiteraard effecten op ons milieu en de inwoners, zeker rondom de centrales. Hun stem is in de besluitvorming niet werkelijk ter zake doend. Inspraak is voor burgers zeer beperkt gebleken. Reden voor het voortzetten van de bouw is dat er volgens de Raad van State de best beschikbare technieken zijn gebruikt om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. En daar zit het probleem. Feit blijft dat er opnieuw schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. En zouden deze drie kolencentrales de enige op de wereld zijn, dan is de capaciteit van de natuur voldoende om die uitstoot te neutraliseren. Maar helaas worden deze besluiten wereldwijd met dezelfde argumentatie genomen. En steeds weer beoordelen we het ene individuele geval. Maar zoals we o.a. in de geneeskunde weten en gebruiken, gaat het om het cumulatieve effect van toxische stoffen, in dit geval op het milieu en ons ecosysteem. Rechters en overheden nemen dat echter nooit in ogenschouw. Dat cumulatieve effect zou ook moeten meewegen als we naar en regio kijken. Zeker in een gebied als de Maasvlakte is de zoveelste producent van schadelijke stoffen erg ongewenst, het cumulatieve niveau van schadelijke stoffen is immers al hoog. En komen er dus wel degelijk schadelijke stoffen vrij, het is niet milieu neutraal en dus ook niet gezondheid neutraal. De burgers vinden daarvoor echter geen gehoor. Het is waarschijnlijker dat dergelijke uitspraken worden ingegeven door het economische belang en niet het gezondheidsbelang van ons ecosysteem. Het democratisch belang is eveneens moeilijk terug te vinden in de besluitvorming.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=kolencentrales&verdict_id=h8uhTI8aCw0%3D

Leave a Reply