Nieuwe dierentuin in crisistijd

Nieuwe dierentuin in crisistijd

Nieuwe dierentuin in crisistijd in Emmen

In Emmen laten ze zien dat geld moet rollen, ons gemeenschapsgeld wel te verstaan. Bijzonder is het pas echt als blijkt dat de inwoners van Emmen helemaal geen dierentuin hoeven te hebben en allerlei adviesbureaus een negatief advies hebben afgegeven. Maar dat hindert de politiek in Emmen geenszins. Geld moet rollen. En dus komt de nieuwe dierentuin er voor de lieve som van alles bij elkaar 200 miljoen euro. Dat was een aardige bezuiniging geweest in het Catshuis. Maar de dierentuin zou wel moeten gaan concurreren met de Efteling wordt er gefluisterd, wie is hier de weg kwijt?. Het is zeer de vraag of een dierentuin nog onder de noodzakelijke basisbehoeften van burgers valt. De bestrijding van armoede en het bestrijden van voedselbanken lijkt daar meer voor geschikt. Zeker in tijden van crisis dienen we ons allereerst te richten op de borging van basisbehoeften, pas daarna de toefjes op de taart. Zo doen de meeste mensen dat ook met hun huishoudboekje, dus waarom de politiek niet? Meest gebruikte excuus is werkgelegenheid, overigens wordt dat nooit effectief aangetoond. Maar daar staat tegenover dat ook voor het borgen van onze basisbehoeften mensen nodig zijn om het werk uit te voeren.
Het laat wederom zien dat de politiek gewoon haar eigen koers vaart, burgers geen correctie mogelijkheden hebben (pas na 4 jaar bij verkiezingen), maar wel de kosten mogen dragen van een mislukking. En echt niet alleen de burgers van Emmen, alle Nederlanders mogen daaraan bijdragen. Maar het meest trieste is dat de democratie van de burgers weer niet zegeviert.

Leave a Reply