Nederlanders hebben voedingstekorten

Nederlanders hebben voedingstekorten

Recent heeft het RIVM de laatste stand van zaken gepubliceerd wat Nederlanders eten. Het rapport heeft gegevens verzameld over de periode 2007-2010. Dergelijke gegevens worden sinds 1987 met regelmaat verzameld. De laatste grote peiling was uit 1997-1998. Het beeld was toen weinig bemoedigend. Slechts % van de bevolking at dagelijks 150 gram groente en 150 gram fruit. Tweemaal per week vis at vrijwel niemand.
Na 7 jaar voorlichting en nog meer voorlichting is het nieuwe rapport ontluisterend. Er is in feite geen vooruitgang geboekt. Slechts 3% van de kinderen eet voldoende groente en fruit. en van de volwassenen is dat een optimistische schatting van 10%. Vis eet nog steeds bijna niemand twee maal per week.
Verder laat het rapport zien dat een deel van de bevolking minder vitamine A, B1, C en E, magnesium, kalium en zink binnen krijgt dan aanbevolen. Verder weten we al dat een groot deel van de bevolking te weinig vitamine D binnenkrijgt en dat geldt ook voor jodium. Veel andere, minstens net zo belangrijke vitamines en mineralen zijn niet onderzocht.
Dat is natuurlijk volledig in overeenstemming met het gegeven dat gemiddeld 95% van de bevolking te weinig groente, fruit en vis eet dan nodig is om alle vitamines en mineralen binnen te krijgen. En dus ontstaan er tekorten, dat is wat er wordt aangetoond.
Het meest bizarre is hoe dit rapport afsluit. Geen enkele andere oplossingsrichting kan er worden bedacht dan nog meer voorlichting, waarvan we het effect van de vorige 10 jaar voorlichting hier terugzien. Volstrekt nihil.
Wat nog meer bedroevend is is het feit dat we burgers eenvoudig weg tekorten laten hebben. Geen adviezen over suppletie, opsporing van mensen met tekorten en aanbevelingen om gezond eten economisch betaalbaar te maken. Niets van dat alles, gewoon doormodderen zonder perspectief voor onze kinderen. Bijzonder omdat tegelijkertijd het RIVM ook rapporten presenteert die aantonen dat het eten van veel groente en fruit de kans op (long) kanker verlaagd.
Een gemiste kans en niet getuigend van een creatief toekomstgericht en sociaal beleid.

Hier kunt u het rapport vinden:
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/Veel_Nederlanders_laten_

Leave a Reply