Minister ziet weinig in preventie

Recent heeft minister Schippers besloten het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg naast zich neer te leggen. Zij wenst vast te houden aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger met een achtergrondrol voor de overheid. Daarnaast geeft zij aan wel degelijk veel aan preventie te doen door bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek naar darmkanker mogelijk te maken en geeft zij geld uit aan sport en bewegen in de buurt. Verder geeft zij aan dat de effecten van prijsmatregelen die een gezondheidseffect beogen onvoldoende bekend zijn.
Een opmerkelijk standpunt in een tijd waarin de kosten voor gezondheidszorg exploderen. Allereerst heeft bevolkingsonderzoek naar darmkanker niets te maken met preventie, het is het vroeger opsturen van kanker. Maar de kanker wordt niet voorkomen met een dergelijk onderzoek en dat is waar preventie over gaat. Kennelijk verward zij preventie en vroegdiagnostiek. Daarnaast weet zij de effecten niet en met een dergelijke opstelling zal het altijd zo blijven. Veel beter had ze wel een project kunnen starten om duidelijkheid te krijgen over het effect van prijsmaatregelen op gezondheid. Dan kom je tenminste verder, nu kan ze echter wel steeds weer dit excuus blijven gebruiken.
Maar haar mooiste argument is dat zij vindt dat de eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van het leven van de burger centraal staat en dat zij niet ideologisch wil werken. Allereerst is een dergelijk principe net zo goed een ideologie dus dat spreekt elkaar behoorlijk tegen. Maar daarnaast verhoudt die eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn/haar leven zich bijzonder slecht tot een maatregel als de dreiging met een wet om zout in eten te verminderen, een bpm vrije milieuvriendelijke auto of het verhogen van accijns op rookwaren. Laat mensen dan daar ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven, zonder ingrepen door de overheid.
De werkelijke reden laat zich raden, maar zeker is dat het niets te maken heeft met de argumenten die de minister aanhaalt. Waarschijnlijk is het haar eigen ideologie die zij uitvoert.

Leave a Reply