Minder kansloze vakken HBO

Minder kansloze vakken HBO

De minister wil minder pretstudies mogelijk maken in het mbo. En daarmee de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een streven dat kan worden begrepen. Maar dan moet de minister de lijn wel consequent doortrekken. Allereerst zal zij zich moeten afvragen hoe het fenomeen heeft kunnen ontstaan. Daarnaast zal zij de lijn van vergroten van arbeidskansen moeten doorzetten naar de basis van ons onderwijs, de lagere en middelbare school. En beginnen met het afschaffen van de pretvakken en de invloed van de noodzakelijk geachte pretvakken op de huiswerk en studie last fors inperken.
In het basis en middelbaar onderwijs zijn inmiddels veel pretvakken aanwezig die nauwelijks iets bijdragen aan het verbeteren van een arbeidspositie later. Inmiddels hebben middelbare scholen vakken als drama, dans, filosofie, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. En sommige scholen hebben nog wel veel meer dan dat. Op de lagere school is eenzelfde tendens te zien. Natuurlijk we hadden vroeger ook tekenen, muziek, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. Maar in die tijd wisten docenten van dergelijke vakken wel hun plaats binnen het totaal van onderwijs. Zij beschouwden zichzelf als een aanvulling in de breedte, om kinderen kennis te laten maken met iets anders dan alleen het harde stampen en leren. Hoe anders is dat vandaag. Net als de pretvakken bij het mbo, hebben ook deze leraren vandaag de dag het gevoel net zo belangrijk te zijn als wiskunde of Engels. En geven zij dus fors huiswerk mee, nemen proefwerken af en nemen hun bijdrage te serieus. Met als gevolg dat het kind veel tijd kwijt is met dergelijke pretvakken. En dat is net zo min verantwoordelijk als pretopleiding bij het mbo.
In onderwijs moeten keuzes worden gemaakt wat belangrijk is om kinderen een zo goed mogelijke kans te geven later. Op een markt die allang niet alleen Nederland is maar wereldwijd is. Kinderen in opkomende landen als China en India besteden niet die hoeveelheid tijd aan vakken als drama en tekenen.
Goed onderwijs begint aan de basis. Als daar geen ongebreidelde ruimte is voor pretvakken dan zal dat ten goede komen aan hetgeen echt nodig is voor een kans op de mondiale markt. En zal er vanzelf minder ruimte komen voor pretopleidingen. Dus begin niet aan het eind, bij het mbo, de zaken te veranderen, maar doe dat aan het begin van de scholing.

Leave a Reply