Meer leerlingen zakken voor examens

Meer leerlingen zakken voor examens

De inspectie van Onderwijs heeft geconstateerd dat het aantal geslaagde examenkandidaten in het middelbaar onderwijs gestaag daalt. Daarbij tekent zij aan dat de kans groot is dat er in de komende jaren steeds minder kinderen zullen slagen. Boeiend zijn de verklaringen.
De inspectie ziet vooral de schuld bij leerlingen die doorstromen naar een hogere opleiding, dus van bijvoorbeeld VMBO naar HAVO. Leraren haasten zich om te vertellen dat leerlingen teveel gamen en social media gebruiken, anderen vinden dat zij teveel aan sociale activiteiten hebben en weer anderen zoeken de oorzaak in te weinig bevoegde leraren.
Maar niemand wil eraan dat de hervormingen in het onderwijs niet succesvol zijn en terug gedraaid moeten worden, zeker op essentiële onderdelen.
Hetzelfde geldt het middelbaar onderwijs. Maak keuzes in het onderwijs die aansluiten bij het doel daarvan. En dat is kinderen zo goed mogelijk toegerust af te leveren om de beste kansen te hebben in het leven. Daarvoor is, zoals het altijd al was, veel kennis nodig van vakken die ertoe doen. De vraag is of een vak als drama of tekenen dat is. Maar dergelijke vakken eigenen zich tegenwoordig een status toe die niet reëel is. Zij geven (veel) huiswerk, nemen proefwerken af etc in een hoeveelheid die veel meer is dan vroeger. En dat kost veel tijd, tijd die had kunnen worden besteed aan huiswerk voor vakken die er wel toe doen.
Maar ook van traditionele vakken als Frans en Duits is het de vraag of dat nog steeds de beste keus is. In de mondiale markt telt Spaans meer mee dan Duits. Het emotionele aspect van buurlanden mag geen rol spelen. In Duitsland leren ze ook geen Pools en Nederlands.
Verder is de administratieve balast enorm geworden. Met dit als resultaat. Ook die registratiedrift heeft geen verbetering opgeleverd.
En de kinderen steeds vroeger naar school laten gaan: geen resultaat. Er was niets mis met een kleuterschool en 6 klassen basisonderwijs. In iedere geval tonen de rapporten aan dat de verandering daarvan geen verbetering heeft gegeven. Integendeel.
En dan natuurlijk de kwaliteit van het onderwijzend personeel. Die loopt achteruit. Waar vroeger bij het middelbaar onderwijs wetenschappelijk opgeleide onderwijzers de norm waren zijn het tegenwoordig steeds vaker HBO opgeleide onderwijzers in de hoogste opleidingen. En die nivellering zie je vervolgens terug in alle opleidingen. Iedereen kent de rapporten over de teleurstellende kwaliteit van basisschool onderwijzers als het gaat om taal en rekenen. Dat zal veel beter moeten. En niet alleen fouten corrigeren als de kinderen Nederlands hebben, maar ook bij verkeerd gebruik bij andere vakken. Consequent corrigeren en automatiseren heet dat, iets wat we allang niet meer doen. Of de methode begrijpend rekenen. Een rekensom kost 4x langer dan met de oude methode en kost 8x zoveel papier, daar heb je ook op de middelbare school last van, eenvoudig rekenen kost teveel tijd. Om dat te kunnen veranderen zal het niveau van de leraren veel hoger moeten worden.

Vanuit een ander perspectief en zonder belangen zou de reden voor de afname van geslaagden en de toename van zittenblijvers wel eens heel anders kunnen zijn en dus ook de oplossing. Investeer in hoog kwalitatieve leraren, verminder de enorme administratieve balast, verklein het vakkenpakket en maak de huiswerklast weer functioneel. Ook hier zullen de belangen wel weer te groot zijn om een dergelijke terugkeer naar vroeger mogelijk te maken.

Leave a Reply