Mauro en partijpolitiek

MauroHoe werkte democratie ook alweer in het ideale plaatje uit het verleden? De Tweede Kamer werd gekozen door het volk en gold als afspiegeling van de maatschappij, zodat alle diversiteit van het volk ook in onze volksvertegenwoordiging aanwezig is. Dat betekende dat er in dat beeld werd gekozen op een manier die ook recht doet aan de stem van het volk. Hoe anders ziet het plaatje er vandaag de dag uit. Onze volksvertegenwoordigers zijn allang geen afspiegeling van die maatschappij, je zou anders denken dat de hele maatschappij uit universitair opgeleiden bestaat. Maar zelfs dat hoeft nog geen directe belemmering te zijn als de diversiteit van meningen en inzichten, gevoelens en emoties en wat al niet meer maar overeenkomt met die maatschappij. Dat betekent dat er binnen partijen eveneens diversiteit moet zijn, dat kan niet anders. Het “geval” Mauro laat zien hoe de democratie werkelijk werkt. Binnen het CDA zijn duidelijke voor en tegenstanders als het gaat om het verstrekken van een verblijfsvergunning. Iedereen heeft die verdeeldheid en verschillen van mening kunnen zien. Dat zal in andere partijen niet anders zijn, maar zij hielden dit binnenkamers. Op het moment van stemmen in de Tweede Kamer is die diversiteit teruggebracht tot het aantal partijen in plaats van de 150 mannen en vrouwen. En zo kan het gebeuren dat partijpolitiek boven het democratisch belang komt te staan. De grootste partijen zullen daar de grootste invloed op hebben. Immers binnen een groep van 50 zitten meer voor en tegenstanders dan in een kleine partij van 6. Stel de helft is voor en de helft tegen, dan betekent het dat in de groep van 50 maar liefst 25 stemmen verloren gaan aan partijpolitiek en in de groep van 6 zijn dat er slechts 3. Maar in feite gaat het om het democratische principe dat hier onrecht wordt aangedaan. Een van de redenen dat velen zich niet meer herkennen in hun partij. Zij zouden zich veel beter herkennen als er wel ruimte is voor verschillen van mening en verschillen in stemgedrag binnen de partijen ook zichtbaar worden. Dat lijkt dan al veel meer op de echte maatschappij.

Leave a Reply