Leerkrachten ondermaats

Leerkrachten ondermaats

De onderwijsinspectie concludeert in haar eigen onderzoek dat één op de drie HAVO leraren niet voldoet aan de eisen, bij het VMBO is dat 25% en bij het VWO 20%.
Het beeld sluit volledig aan bij alle andere onderzoeken en berichten over de kwaliteit van ons onderwijs.
Een trend in het onderwijs is het inzetten van hulpkrachten en het delegeren van taken die voorheen bij leraren zelf lagen. Daarnaast is er een trend van lager opgeleide leraren. Daar waar 30 jaar geleden vooral universitair opgeleide leraren voor de VWO klassen stonden, zien we vandaag steeds vaker HBO opgeleide leraren. Die trend is door te zetten naar alle richtingen in het onderwijs. Ook in het lager onderwijs zijn steeds vaker hulpkrachten aanwezig, is het automatiseren geminimaliseerd en houden leraren zich steeds vaker bezig met vergaderingen en neventaken, niet het direct leerling-lesgeven, hun belangrijkste taak.
Het is dus niet verwonderlijk dat alle rapporten in dezelfde richting wijzen: de kwaliteit van het onderwijs is duidelijk verslechterd.
Het feit dat er misschien meer leerlingen op de HAVO zitten is nauwelijks een argument dat het beter zou gaan dan voorheen. Waarschijnlijker is, kijkende naar de gegevens uit onderzoek dat het niveau van de examens en proefwerken is aangepast aan het gemiddelde niveau van de leerling (en tevens dus de leraar en lesmethode).
Om werkelijk een vergelijk te kunnen maken zou het aardig zijn om de leerlingen van de eindexamenklassen en groep 8 examens en proefwerken van 30 jaar geleden te laten maken. Zeker voor vakken als taal en exacte vakken mag men verwachten dat zij minimaal hetzelfde niveau scoren. En dat valt ernstig te betwijfelen. Maar wie durft een dergelijke toets aan? Immers een slechter resultaat zou moeten leiden tot een herbezinning van alle veranderingen die zijn doorgevoerd in het onderwijs. En te erkennen dat het niet goed is gegaan.

Leave a Reply