Lagere opbrengst biologisch gewas

De opbrengst van biologische gewassen is lager dan onze huidige regulier landbouw, blijkt uit een onderzoek vanuit Wageningen, gepubliceerd in Agricultural Systems.
Dat lijkt een mooi punt om zwaar in te zetten op de regulier huidige landbouw. Het woordje regulier is overigens bijzonder. Regulier is de biologische manier van landbouw voeren, dat is zoals het altijd is geweest. Aan onze huidige manier is niets reguliers. Het is ingezet om productiecapaciteiten te verhogen winsten te vergroten op een manier die regulier biologisch niet mogelijk is.
En daar zit een beetje het probleem met het onderzoek. Het onderzoek is ingezet om te kijken naar opbrengsten niet in termen van kwaliteit en het effect op onze gezondheid op de lange termijn. Ook hier zien we dat we zonder enig probleem nieuwe technieken invoeren zonder goed te weten wat de effecten op de mens zijn op de lange termijn.
Misschien zou het verstandiger zijn om uit te zoeken waarom de biologische manier van landbouw minder opbrengt. Is dat omdat de voeding hoogwaardiger is, meer diversiteit heeft, meer nutriënten bevat op een meer gebalanceerde wijze? Put de niet biologische wijze grond en natuurlijke bronnen teveel uit?
Zo zijn er vele vragen te beantwoorden voordat kan worden gesteld dat het ook beter is om niet in te zetten op biologische landbouw. Ongetwijfeld zal het onderzoek door economische machten worden aangegrepen om juist minder in te zetten op biologische landbouw en vooral te wijzen op de voordelen in termen van opbrengsten.
Ook hier zal het economische belang weer voorop worden gesteld.
Daarnaast moeten we niet vergeten dat de meeste en meest efficiënte “land” bouwgrond die we bezitten onze zeeën zijn. Zij zitten vol met duurzame voeding, hoogwaardig en gezond. Het is echter onze vervuilende en niet duurzame manier waarmee we met die zeeën omgaan, die maken dat we de grootste voedselbron die we kennen niet kunnen benutten. Als we de zeeën op dezelfde manier zouden benaderen als onze aquaria is het de meest duurzame en meest onuitputtelijke bron van voeding die we hebben, 70% van het aardoppervlak bedekkend, honderden meters diep te “verbouwen” en niet nodig als bouwgrond voor huisvesting etc. De ideale voedselbron. Maar dan moeten we de zee wel koesteren, zoals de boeren ook hun landbouwgrond koesteren.

Leave a Reply