Forse stijging nieuwe kankergevallen

Forse stijging nieuwe kankergevallen

Recent zijn door de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de nieuwe cijfers gepubliceerd over kanker. Daarin worden zeer verontrustende gegevens gepresenteerd, die aansluiten bij wat iedereen in de bevolking al weet en waar iedereen steeds vaker mee wordt geconfronteerd. Het aantal nieuwe kankergevallen per jaar is dramatisch gestegen. Een stijging van 36%, van 70.000 in 2000 naar bijna 100.000 nieuwe gevallen per jaar in 2010. Het meest zorgwekkend is dat deze toename niet alleen is toe te schrijven aal vergrijzing en ouderdom. Ook bij de mensen onder 65jaar is de stijging 33%.
Nederland stond er al niet best voor op de internationale lijsten en behoorde bij de koplopers in de wereld voor wat betreft het aantal nieuwe gevallen per jaar. Deze cijfers zijn nog slechter.
Wederom wordt ouderdom als oorzaak aangewezen maar dat past niet bij de cijfers van de jongeren. Verder wordt roken genoemd als oorzaak voor longkanker maar daarmee gaan we voorbij aan het feit dat mannen in de afgelopen 30 jaar juist minder zijn gaan roken en longkanker slechts 1 van de kankersoorten is.
Gelukkig wordt er nog wel gemeld dat leefomstandigheden een rol spelen. Helaas beperken we ons tot roken. Maar als we nu eens proberen om alle onderzoeken aangaande gezondheid te combineren komen we mogelijk verder. Het voedingspatroon in Nederland is beroerd en de waarde van gezonde voeding in het voorkomen van kanker wordt groot geschat. Toxicologische factoren zijn eveneens van invloed.
De enige logische stap om deze steeds maar toenemende ziekte te bestrijden is het verbeteren van onze leefomstandigheden. Met alle vroege opsporingsmethoden zien we de kanker weliswaar eerder en is de behandeling sneller en de overlevingskans beter, maar wordt het probleem niet opgelost. Het is als het hozen van water dat door de dijk komt in plaats van de vinger in het gat van de dijk te steken. Preventie is een veel intelligentere vorm van gezondheidsverbetering, maar dan moeten we wel bereid zijn daar open voor te staan en onze gezondheid en die van onze leefomgeving voorop te stellen.
Tot nu toe is dat niet de lijn van de adviezen. Die ligt in het meer doen van hetzelfde, efficiency vergroting en innovatie in zorg. De werkelijke innovatie zou in de verbetering van onze (leef)omgeving moeten liggen.

http://cijfersoverkanker.nl/nieuws/in-2010-bijna-100-000-keer-diagnose-kanker-7.html

Leave a Reply