Club van Rome: mens sterft uit

Club van Rome: mens sterft uit

Vandaag heeft de Club van Rome haar rapport uitgebracht met hun toekomstvisie. Dat rapport en de conclusie is kristalhelder: als we doorgaan op de wijze te leven zoals we dat nu doen sterft de mens als ras uit!
Hoe duidelijk willen we het hebben. Het rapport sluit aan bij de visie van Sense4Health. Ook de Club van Rome stelt dat het grootste probleem het politieke en economische hedendaagse model is dat vooral de korte termijn voorop stelt. Waarmee de politieke en economische modellen van vandaag dus helemaal niet ondersteunend zijn aan de doelen van de mensheid: een gezonde, zich optimaal ontwikkelende mensheid levende in harmonie, zonder armoede en honger.
Natuurlijk spelen allerlei zaken daarin een rol, het opraken van onze grondstoffen, vervuiling, hoge voedselprijzen etc etc. Maar de werkelijke oorzaak is ons huidige politieke en economische bestel, vooral gericht op korte termijn winsten.
Het is onbegrijpelijk dat de politiek niet bij machte is om over te gaan tot een radicale koerswijziging die de systemen wel ondersteunend maakt aan de doelen van de mensheid. Het rapport van de Club van Rome is namelijk niet zo ingewikkeld als dat de Club wil doen voorkomen, elke burger met een beetje interesse ziet het zelf, leest dagelijks de berichten die allemaal in dezelfde richting wijzen. De richting die de Club van Rome nu in een rapport heeft gezet, maar in feite met gewoon gezond boerenverstand ook is te zien.

Leave a Reply