Waarom deze website?

Sense 4 Health gaat over mensen. Het wil mensen laten nadenken. Laten nadenken of wat wij doen logisch is, of keuzes en acties ook werkelijk iets toevoegen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat de schets van de toekomst wordt gevormd door onze universele doelen en waarden.

En wij ons verwonderen en afvragen of hedendaagse keuzes aan die schets een werkelijke bijdrage leveren. Of dat zij andere belangen vertegenwoordigen die soms haaks op die universele doelen staan.

Op die manier hopen we een bijdrage te leveren aan de mondigheid van burgers, aan de bereidheid zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

Nieuw